6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Hoolekogu

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 kohaselt on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord on kehtestatud Tallinna Linnavalitsus 16. veebruari 2011 määrusega nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

Liikmed seisuga 03.04.2018:
  • Anti Ainsar - lapsevanem
  • Kristjan Lepik - lapsevanem
  • Airi Jansen-Uueda - lapsevanem
  • Siim Saliste - lapsevanem
  • Patricia Suimets - õpilane, õpilaste esindaja
  • Kesti Pära - õpetaja
  • Raimond Kaljulaid - linna esindaja

Hoolekogu koosoleku protokollid: