6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö korraldus

Õppetöö eesmägid 2017 / 2018:

  • Ainekavade arendamine;
  • Õpikeskkonna ja õpilase tervise edendamine (HM 13.08.2010);
  • Turvalisuse tagamine koolis (PGS §67,lõige1,punkt 1);
  • Digiõpikeskkonna parendamine;
  • Õppekvaliteedi seire ja parendamine.

Tundide algusajad 2017 / 2018:


1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
5. 12.05 - 12.50
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 15.00 - 15.45

Trimestrid 2017 / 2018

I trimester:
1. september kuni 24. november 2017
II trimester: 27. november 2017 kuni 9. märts 2018
III trimester: 12. märts kuni 12. juuni 2018

Koolivaheajad 2017 / 2018. õppeaastal


sügisvaheaeg 21. oktoober 2017. a - 29. oktoober 2017. a;
jõuluvaheaeg 23. detsember 2017. a - 7. jaanuar 2018. a;
talvevaheaeg 24. veebruar 2018. a - 4. märts 2018. a;
kevadvaheaeg 21. aprill 2018. a - 1. mai 2018. a;
suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2018. a - 31. august 2018.

Õppenõukogude ajad 2017 / 2018:
  • Nr 1 30. november 2017
  • Nr 2 13. märts 2018
  • Nr 3 7. juuni 2018
  • Nr 4 15. juuni 2018
  • Nr 5 30. august 2018
Söögivahetunnid:

9.40 - 9.55
10.40 - 11.00
11.45 - 12.05
12.50 - 13.10
14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Põhikooli tasemetööd  - otsetee INNOVE kodulehele

Põhikooli riigieksamid - otsetee INNOVE kodulehele

Eesti keel – 1. juuni 2018.a;
matemaatika – 8. juuni 2018.a;
valikeksam: vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2018. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 2018. aasta 1. veebruariks.