Õppetöö korraldus 2019/2020

Õppetöö eesmägid:

 • Ainekavade arendamise jätkamine lähtuvalt muutuva õpikäsituse põhimõtetest (AK p. 4.2.1);
 • Füüsilise õpikeskkonna  parendamine ja õpilaste tervise edendamine (AK p. 4.1.3);
 • Turvalisuse tagamine koolis tulenevalt muudetud kodukorrast (AK p. 4.1.4) ;
 • Ainetundides diferentseeritud õpetamise jätkamine;
 • Jätkub töö õpilaste individuaalsete eripärade väljaselgitamisega, üld-, tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste õpetamine kaasava hariduse põhimõttel (AK p 4.2.3);
 • Õppekvaliteedi seire ja parendamine, muudatused hindamisejuhendis.

Tundide algusajad:

      1.   8.00 -   8.45
      2.   8.55 -   9.40
      3.   9.55 - 10.40
      4. 11.00 - 11.45
      5. 12.05 - 12.50
      6. 13.10 - 13.55
      7. 14.05 - 14.50
      8. 15.00 - 15.45

Söögivahetunnid:
 
      9.40 -   9.55
    10.40 - 11.00
    11.45 - 12.05
    12.50 - 13.10
    14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Trimestrid:

     I trimester:
 2.september – 22. november 2019
    II trimester: 25. november 2019 – 21. veebruar 2020
   III trimester: 2. märts – 9. juuni 2020

Koolivaheajad 2019/2020 õppeaastal:

     I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
   II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
   III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
   IV vaheaeg 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
    V vaheaeg (v.a 9. klassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


Riiklikud põhikooli lõpueksamid toimuvad 2019/2020. õppeaastal:

 • eesti keel teise keelena (suuline): 27.-29. mail 2020
 • matemaatika: 4. juunil 2020
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik): 10. juunil 2020
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline): 10.–11. juuni 2020.

Valikeksami osas teeb õpilane oma valiku 1.veebruariks 2020.a.

Õppenõukogude ajad:

 • Nr.1  26. november 2019
 • Nr.2  21. jaanuar 2020
 • Nr.3  26. veebruar 2020
 • Nr.4  5. juuni 2020
 • Nr.5  15. juuni 2020
 • Nr.6  28. august 2020