6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö korraldus 2018/2019

Õppetöö eesmägid:

 • Õppekava arendamise jätkamine, õppe- ja kasvatustöö täiustamine ja mitmekesistamine (AK 4.2.1);
 • Füüsilise õpikeskkonna parendamine ja õpilase tervise edendamine (AK p 4.1.3);
 • Turvalise õpikeskkonna parendamine koolis (AK p 4.1.4);
 • Tugisüsteemide täiendamine õppetöö toetamiseks (AK p 4.2.3);
 • Õppekvaliteedi seire ja parendamine;
 • Diferentseeritud õppe alustamine matemaatikas ja inglise keeles pilootklassides.
Tundide algusajad:

1. 8.00 - 8.45
2. 8.55 - 9.40
3. 9.55 - 10.40
4. 11.00 - 11.45
5. 12.05 - 12.50
6. 13.10 - 13.55
7. 14.05 - 14.50
8. 15.00 - 15.45

Trimestrid:

I trimester:
1.september – 23. november 2018
II trimester: 26. november 2018 – 8. märts 2019
III trimester: 11. märts – 11. juuni 2019

Koolivaheajad:


I vaheaeg 22.–28. oktoober 2018;
II vaheaeg 24. detsember 2018 – 6. jaanuar 2019;
III vaheaeg 25. veebruar – 3. märts 2019;
IV vaheaeg (v.a. 12. klass) 22. aprill – 28. aprill 2019;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2019

Õppenõukogude ajad:

 • Nr.1  28. november 2018
 • Nr.2  13. märts 2019
 • Nr.3  5. juuni 2019
 • Nr.4  18. juuni 2019
 • Nr.5  29. august 2019
Söögivahetunnid:
 
9.40 - 9.55
10.40 - 11.00
11.45 - 12.05
12.50 - 13.10
14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 3. juuni 2019. a;
 3) eesti keel teise keelena (suuline) – 3.–5. juuni 2019. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 10. juuni 2019. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2019. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2019. a.

Valikeksami osas teeb õpilane oma valiku 1.veebruariks 2019.a.

Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019.