6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi 2019/2020 õppeaastaks

Täpsem informatsioon 1. klassi astujatele Tallinna Haridusameti kodulehelt - otsetee Tallinna Haridusameti kodulehele.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §9 ja 10 Esimeste klasside komplekteerimine Kalamaja Põhikoolis.  Lapsevanem palun tutvu ka e-kooliga vastuvõtt alt.

Olulised tähtajad kooli astumisel

1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Kalamaja Põhikool

Lapsed jaotatakse klassidesse vastavalt e-koolis kinnitamise järjekorrale. Esimesed 2 klassikomplekti alustavad kell 8.00 ja vajadusel järgmised klassid kell 11.00
Küsimuste ja erisoovidega palun võtta ühendust kooli õppealajuhatajaga.

Kooli esitatavad dokumendid:

 • avaldus
 • tervisekaart
 • lapse sünnitunnistuse koopia
 • lapsevanema dokumendi koopia
 • digitaalne dokumendifoto e-õpilaspileti jaoks (.jpg formaadis, lapse eesnimi, perenimi ja isikukood) saata aadressile
 • lasteaiast tulnutel koolivalmiduse kaart

Palume kõigil 1. klassi registreerunutel võtta ühendust kooliga.
Kindlasti palume tutvuda kooli kodukorraga - otsetee siit

Vajalikud koolitarbed 1. klassis (uuendamisel)
Kalamaja Põhikooli koolivormi tellimine
Tellitud tooted saate kätte koolist pakituna lapse nime ja klassi järgi.
Kalamaja Põhikoolil on oma õpilaspäevik.
Selle maksumus on 3.00 eurot ja tasuda palun a/a EE862200221052655923, Reet Laurisson.
Selgitusse kindlasti lapse nimi ja klass. Teised õpilaspäevikud meie koolis ei ole lubatud.

Vastuvõtt 2.- 9. klassi 2019/2020 (vabade kohtade olemasolul)

õpilasi 2.- 6. klassi
õpilasi 7.-9. klassi
Igal tööpäeval kella 10.00 - 14.00 (ette helistades)
Tiina Merilo: 6 417 212

Kooliga tutvumiseks palun võtke ühendust õppealajuhatajaga ja leppige kokku sobiv aeg (6 417 212 või tiina.merilo [ät] kalamajakool.ee). Eelneva kokkuleppeta ei ole kool kohustatud Teid vastu võtma!

Vajalikud blanketid kooli astumiseks..

Ootame kooli õpihuvilisi, aktiivseid, teotahtelisi, rõõmsaid ja heatahtlikke lapsi. Pakume turvalisust, individuaalset suhtumist, erinevaid huvitegevusi, häid sportimisvõimalusi!
Õpetame inglise keelt alates 2. klassist ja vene keelt alates 6. klassist.

Peale koolitunde võimalus osaleda tasuta huviringides:

 • Mudilaskoor
 • Lastekoor
 • Ansambel
 • Soololaul
 • Male/kabe
Tasulistes huviringides ja treeningrühmades - otsetee siit:
 • Budokool erinevatele vanuseastmetele
 • Peotants
 • Lauamängu ring
 • Akrobaatika
Kasutada koolipoolsetel aegadel spordiväljakuid (jalgpalli - ,korvpalli - ,võrkpalliväljakuid).
Kõigest täpsemalt kui helistad või tuled ise kohale!

Kool on õpilastele avatud 7.40-16.30
Info ja registreerimine telefonidel 6417212, 6417211 võ i kool [ät] kalamajakool.ee