6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Projektid

Eesti Vabariik 100, Kalamaja Põhikooli projekt "100 laulu sünnipäevaks"

Projekti toimumise ajaks on oktoober 2017 - 24. veebruar 2018, mille jooksul esitatakse 100 laulu / muusikapala, mis on eesti keeles, eesti meeles, eesti autoritelt.

Projektijuht õpetaja Katrin Leete

triip

Õpitubade projekt "Vau! Ohhoo!"


2017. aasta jaanuaris käivitus pilootprojektina edukalt teaduspõhine õpitubade projekt „Vau! Ohhoo!”, selles osalesid 7. klasside õpilased ning õpetajad erinevatest Tallinna koolidest.

Käesoleval,  2017/2018. õppeaastal toimub „Vau!Ohhoo!” teaduspõhine õpitubade projekt Kalamaja Põhikooli ning Ristiku Põhikooli ühistööna, kus erinevad õpitoad ja nende läbiviijad on mõlemast koolist. Projekti sihtrühmaks on taas 7. klasside õpilased ning projekti on kaasatud lisaks Kalamaja ja Ristiku Põhikoolile ka Karjamaa Põhikooli, Tallinna Kunstigümnaasiumi ning Pelgulinna Gümnaasiumi neljaliikmelised meeskonnad. Väga tore on see, et õpitubades on koos lapsed, kelle emakeeleks on kas eesti või vene keel. Me kõik oleme üks vahva meeskond!

Projektis osalevad õpetaja Ene Trepp ja Eve Veltri

triip
kivakp
Meie koolis on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!“ kiusamisest vabaks. Kalamaja Põhikool liitus „Kiusamisest vabaks!“ metoodikaga 2013 sügisel. Praeguseks on meie koolis metoodikaga liitunud kõik algklassid, lisaks on metoodikaga kokku puutunud ka paljud vanemad klassid. " Kiusamisest vabaks!" on ennetav metoodika, mille eesmärk on luua üksteist arvestav ja kaasav suhe nii lasteaia kui ka algklasside laste vahel. Samuti on metoodika eesmärgiks luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad üksteisest ning sekkuvad ja kaitsevad kiusamise eest kaaslast, kes seda ise teha ei suuda.

Täpsemalt siit
Otsetee kiusamisestvabaks kodulehele.
Huvitavat lugemist detsember 2015

triip

Kalamaja Põhikooli keelereis Iirimaale Galwaysse 22.10-29.10 2016

Sügisesel koolivaheajal toimus meie koolis kuuendate ja seitsmendate klasside õpilaste keelereis Iirimaale. Reis sai teoks tänu firmale Lisa Keelereisid, kes pakkus välja toreda keeltekooli- Atlantic Language School. Kool asub Iirimaa läänerannikul linnas nimega Galway.
19 õpilast asusid elama nädalaks ajaks „kasuperedesse“, kus neil tuli juba iseseisvalt hakkama saada inglise keelses keskkonnas. Nädal koosnes neljast koolipäevast ja kahest ekskursioonipäevast. Väljasõidud viisid meid koos giidiga Arani saarele, kus toimus jalgrattamatk kui ka Moheri kaljudele, mis kõrguvad Atlandi ookeani ääres. Iirimaa loodus on kaunis ja vaheldusrikas. Saime kogeda nii päikest kui vihma, nii tuult kui tuulevaikust.
Koolipäevadel toimusid ennelõunal tunnid ja pärastlõuna kuulus erinevatele tegevustele: toimus aaretejaht, linnaekskursioon, aga tuli õppida ka Iiri tantsu. Kogu õppetöö ja tegevused viidi läbi ainult inglise keeles , nii et keelepraktikat said õpilased palju. Koju saabusime siira vaimustusega Iirimaa looduse ja inimeste vastu, aga ka suurema julgusega rääkida inglise keeles.

õpetajad
Kesti Pära ja Mai-Riin Alavere

triip

Projekt „Peatu, vaata, veendu!“

Toimus septembris-oktoobris kõikide soovi avaldanud Tallinna koolide 5. ja 6. klasside õpilastele.Koos koolidega tegid koostööd Maanteeamet ja Tallinna Transpordiamet. Eesmärgiks oli liiklejate, eriti muidugi laste, tähelepanu juhtimine ohutule sõidutee ületamisele. Projekti käigus toimus lastele viktoriin, selgusid parimad liiklusetundjad. Reguleeritud ristmike lähedusse pihustati spetsiaalse aerosoolvärviga sõnum „Peatu, vaata, veendu!“, et enne sõiduteele astumist ei satuks ohtu mitte ükski kooli lähedal sõiduteed ületav inimene. Laste arvates oli üritus huvitav, eriti vahva muidugi aerosoolvärviga toimetamine. Põnevusega oodatakse järgmist sügist, sest tegemist on vajaliku ning jätkusuutliku projektiga.

Õpetajad E.Trepp ja I.Volkova

triip

Kalamaja Põhikool osales projektides:

PREVENT projekt - otsetee siit

Otsetee projekti kodulehele

NORFOLK projekt - otsetee siit

12
Otsetee Tallinna Haridusameti projektiosaluse kodulehele.

Projekti veebiraamat - est

Projekti veebiraamat - eng

"Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga"

Projektidega tegeles õpetaja Berit Tomlinson (Toim)

"Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga"

Koolitus / töötuba 1.- 3. klasside lapsevanematele
6.november; 24.november ; 8.detsember 2014
Kalamaja Põhikooli aulas

Täpsem info siit

23. mail 2014 perespordipäev kell 12.00 - 14.00

1.-3. klass perespordipäev kooli hoovis
(oodatud on lapsed koos vanematega, õdede-vendadega);
4.-9. klass orienteerumine kalamajas.

Täpsem informatsioon klassijuhatajatelt ja õpetajalt Berit Tomlinson (Toim).

Perespordipäeva raames külastavad kooli õpetajad ja haridustöötajad Inglismaalt.
Tegemist on partnerkoolide esindajatega Comenius Regio ICE projektist "Kooli õppeprotsessi arendamine koostöös kogukonnaga".

Tasuta Töötoad lapsevanematele Kalamaja Põhikoolis

"Toortoit kui aktiivses arengus oleva nooruki tervise pant" - Aare Mae
1.osa 6.02 kell 18.00-19.30
2.osa 12.02 kell 18.00-19.30

"Suhtlemisraskuste ennetamine ja lahendamine teismelistega" - Katrin Kaurit
11.02 kell 18.00-19.30


Lisa info