6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Kooli visioon

 

Kalamaja Põhikooli visioon on olla mitmekülgset haridust andev silmapaistev teejuht Tallinna koolide seas.

Meie missioon

 

Kalamaja Põhikooli missioon on kasvatada loovaid, julgelt mõtlevaid, tegusaid ja vastutustundlikke kodanikke.

Meie suurim väärtus

 

Meie õpetajad kinnitavad kui ühest suust, et suurim väärtus on meie kooli sõbralik ja usaldusväärne kollektiiv.

Aastast 1915

 

Kalamaja Põhikool ehitati 1915 a. koolimajaks ja on olnud koolina kasutusel järjepidevalt üle 100 aasta. Vabriku tänava koolil on olnud 15 erinevat nime.

Kiusamisest vabaks kool

Tere sõber!

Sinuga on tore koos maailma avastada.
Hoia ikka meeles, et hea kaaslane on:
- salliv, hooliv,
- austav ja julge.

Sõber Karu

Kaasaegne õpikeskkond

Koolimaja sai praeguse välimuse 2008. aastal, kui maja põhjalikult renoveeriti? Ka sel suvel värviti üle klassiruumide seinad, vahetati paljud põrandakatted ja värskendati üldilmet.

Kooli spordiväljakud

Koolil on avar ja eraldatud hoov, kus lapsed saavad puhata, sportida ja mängida. Eriliseks teeb koolihoovi park-staadion, mis tähendab seda, et koolihoovi pargist on kujundatud sportimiskeskus.

Kaspar Taimsoo

Eile käis meie kooli 7.-9. klassi õpilastega spordist ja sõudmisest rääkimas Kaspar Taimsoo, samuti vastas ta mitmetele küsimustele.
Kalamaja Põhikool

kuulutab välja avaliku konkursi ajutiselt äraoleva klassiõpetaja ametikohale (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013  määruses nr 30  “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime, empaatiavõime ja väga hea suhtlemisoskus;
  • arvuti kasutamise oskus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Dokumendid palume esitada 04. jaanuariks 2018 digitaalallkirjastatult e-aadressile , märgusõna  „Õpetaja”.
Lisainformatsioon telefonil 6 417 212 (õppealajuhataja)
Esmaspäeval käisid 1. - 4. klassi õpilased  traditsiooniliselt üheskoos Kalju kirikus 1. adventi tähistamas.

1advent