6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Huvitöö eesmärgid

Huvitöö eesmärgid:

 • ÕE kaasamine kooli ürituste läbiviimisel, koolikiusamise ennetustöösse kaasamine
 • kooli huvitegevus soodustab paikkonna arengut
 • kool toetab erinevate loominguliste ideede elluviimist
 • tervise edenduslike projektide korraldamine koostöös teiste koolidega
 • kooli osavõtt Tallinna linna ja Põhja-Tallinna linnaosa poolt korraldavatest üritustest, konkurssidest, projektidest
 • tulemuslik õpilaste esinemine ja osalemine linna- ja kooli projektides.
 • traditsioonide jätkamine - kooli traditsiooniliste ürituste korraldamine ja nende tähtsuse rõhutamine
 • erinevate ürituste ja võistluste korraldamine koostöös vilistlastega
 • perespordipäeva ja koolisisese lauluvõistluse jätkamine traditsioonidena
 • mitmekesisus- erinevate teatrite kutsumine kooli; loengud lastele professionaalidelt, oma ala spetsialistidelt; võimalikult mitmekesised üritused, arvestades laste eelistusi ja soove
 • muusikalise maitse kujundamine - erinevate muusikastiilide ja muusikariistade tutvustamine
 • huviringidel on õppetööd toetav eesmärk
 • koolil on oma sümboolika, mida ka aktiivselt kasutame
 • kool tutvustab oma tegevust ja saavutusi üldsusele
Viimati muudetud: 30 September 2019