6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Hoolekogu

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 73 kohaselt on hoolekogu alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, pedagoogide, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogu liikmete valimise kord on kehtestatud Tallinna Linnavalitsus 16. veebruari 2011 määrusega nr 8 „Munitsipaalüldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja selle töökord”.

Hoolekogu liikmed:
  • Tatjana Ojamaa - hoolekogu esimees, lapsevanem
  • Kristjan Lepik, lapsevanem
  • Janek Ottis, lapsevanem
  • Kaidi Põldoja, lapsevanem
  • Tuule Pihol, õpilaste esindaja
  • Kesti Pära, õpetajate esindaja
  • Manuela Pihlap, linna esindaja
Kalamaja Põhikooli laiendatud hoolekogu põhimõtted (PDF)

Hoolekogu kontakt -
Hoolekogu koosoleku protokollid:


Viimati muudetud: 22 November 2023