6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õpilasesindus

Õpilasesinduse liikmed 2021/2022 õppeaastal:
 • Laura Pärtelpoeg 5.a klass
 • Katriin Kivisoo 5.a klass
 • Kertu Eliis Kangru 5.a klass
 • Marta Põlder 5.a klass
 • Džiugas Jaruševicius 5.a klass
 • Nora Orupõld 5.b klass
 • Marion Alnek 5.b klass
 • Karl Väinsaar 5.b klass
 • Siim Kaspar Hallik 5.b klass
 • Jarek Kilp 5.c klass
 • Miina Järviste 5.c klass
 • Säde Sõber 5.c klass
 • Ingel Kass 5.c klass
 • Maare Murd 6.b klass
 • Sofia Šapran 6.b klass
 • Getlin Krabi 6.b klass
 • Rauni Kangur 6.a klass
 • Ellie Emilie Antell 7.a klass
 • Marianne Ristmägi 7.a klass
 • Laura Laansalu 7.c klass
 • Sofia Veski 7.c klass
 • Eliise Keerend 7.b klass
 • Emili Mii Tigas 7.b klass
 • Meara Uueda 8.b klass
 • Anette Post 8.b klass
 • Sofia Floren 8.b klass
 • Tuuli Hanson 8.a klass
 • Lily Johanna Vihman 9.a klass
 • Kiret Kivisild 9.a klass – Õpilasesinduse president
 • Klaara Kerge 9.a klass
 • Laure Lugna 9.a klass
 • Beatrice Suimets 9.c klass
 • Loviis Siiak 9.c klass
 • Vivian Arvisto 9.c klass
 • Marta Murd 9.b klass
 • Katarina Kivimaa 9.b klass
Õpilasesinduse põhikiri

ÕE ülesanded:
 • Õpilaste huvide esindamine
 • Õpilaste ja õpetajate vahelise suhte kujundamine
 • Kooli õpilaste esindamine mittetulundlikes ühingutes
 • Klassivälisetöö korraldamine
 • Kooli arengule kaasaaitamine (kooli sisekorrareeglid)

Milleks on vaja ÕE?
 • Kaasa elada koolielu korraldamisele
 • Mitmekesisus (ürituste korraldamine)
 • Õpilaskonna hääl on esindatud
 • Koostöö juhtkonna ja hoolekoguga
 • Info vahendamine, info tootja
 • Kooli traditsioonide kandja

ÕE eesmärgid:
 • Anda aktiivsetele õpilastele võimalust ennast teostada
 • Võimalus kaasarääkida kooli küsimustes
 • Kaitsta õpilaste õigusi
 • Luua õpilaste ja õpetajate vahel head suhted