6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Terviseedendus

Kalamaja Põhikooli tervisenõukogu liikmed:

  • Tiina Merilo - õppealajuhataja
  • Kristina Ruuse - huvijuht ja inimeseõpetuse õpetaja
  • Tarvo Läll - kehalise kasvatuse õpetaja ja hoolekogu esindaja
  • Liis Lindma - õpetaja
  • Anastassia Poltavskaja - med.töötaja
Kontakt -

Tervisenõukogu eesmärgiks on tervislike eluviiside propageerimine, turvalise sotsiaalse ja füüsilise keskkonna arendamine kogu kooli ning paikkonna jaoks, suitsetamise ja uimastite tarvitamise tõkestamine, terviseõpetuse lõimumine õppekavaga, koolivägivalla ja traumade ärahoidmine.

Kalamaja Põhikool on "Tervist edendav kool". Tervist edendava kooli ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli sisemisi kvalitatiivseid muutusi. Oma tegevusega kaasata õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid, kooli personali, kogu paikkonda.
Viimati muudetud: 21 August 2023