6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Vilistlaskogu

Tere tulemast Kalamaja Põhikooli vilistlaste lehele!

Kalamaja Põhikooli 105. juubeliaasta raames loodi oktoobris 2020 vilistlaste algatusel KPK vilistlaskogu.

KPK vilistlaskogu on vabatahtlik ühendus, mille eesmärkideks on kooli tegevuse ja arendamise toetamine ning vilistlaskonna võrgustiku loomine ja seltskondlikku tegevuse arendamine. Lisaks kogub vilistlaskogu kooliga seotuid mälestusi, fotosid ning muid kooli ajaloo kontekstis olulisi materjale.

 Vilistlaskogu eesmärgiks on:

 • kooli maine ja positsiooni hoidmisele ja edendamisele kaasaaitamine Eesti ühiskonnas;
 • koolile kaasabi osutamine õppe-, kasvatus-, majandus-, ja korralduslikes küsimustes;
 • vilistlaskonna seltskondliku ja huvialase tegevuse organiseerimine.

Oma eesmärkide täitmiseks vilistlaskogu:

 • osutab koolile oma võimaluste piires kaasabi koolielu ja sündmuste korraldamisel;
 • koondab kooli ümber vilistlaskonda ja arendab nendevahelist koostööd;
 • tegeleb kooli ajaloo ja isiklike mälestuste kogumise ja sälitamisega ning trükiste avaldamisega.

Vilistlaskogu tegevliikmeteks võivad astuda kõik vilistlaskonda kuulujad, kes on esitanud vabas vormis avalduse vilistlaskogu juhatusele ning mis on viimase poolt kinnitatud.
Vilistlaskonda kuuluvad:

 • Kalamaja Põhikooli lõpetanud isikud (alates 1997);
 • Tallinna Kalamaja Põhikoolis õppinud isikud (aastatel 1990-1997);
 • Tallinna 18. 9-kl Koolis õppinud isikud (aastatel 1988-1990);
 • Tallinna 18. 8-kl Koolis õppinud isikud (aastatel 1964-1988);
 • Tallinna 18. Keskkoolis õppinud isikud (aastatel 1958-1964);
 • Tallinna 18. Koolis õppinud isikud (aastatel 1955-1958)

Vilistlaskogu protokollid:

Vilistlaskogu juhtimine

juhtimine

Vilistlaskogu kontakt

 • vilistlaskogu e-post:
 • vilistlaskogu põhikirjaga saad tutvuda SIIT.
 • liitu vilistlaste grupiga SIIT.