6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Vilistlaskogu

Tere tulemast Kalamaja Põhikooli vilistlaste lehele!

Kalamaja Põhikooli 105. juubeliaasta raames loodi oktoobris 2020 vilistlaste algatusel KPK vilistlaskogu.

KPK vilistlaskogu on vabatahtlik ühendus, mille eesmärkideks on kooli tegevuse ja arendamise toetamine ning vilistlaskonna võrgustiku loomine ja seltskondlikku tegevuse arendamine. Lisaks kogub vilistlaskogu kooliga seotuid mälestusi, fotosid ning muid kooli ajaloo kontekstis olulisi materjale.

Vilistlaskogu eesmärgiks on:

 • kooli maine ja positsiooni hoidmisele ja edendamisele kaasaaitamine Eesti ühiskonnas;
 • koolile kaasabi osutamine õppe-, kasvatus-, majandus-, ja korralduslikes küsimustes;
 • vilistlaskonna seltskondliku ja huvialase tegevuse organiseerimine.

 Oma eesmärkide täitmiseks vilistlaskogu:

 • osutab koolile oma võimaluste piires kaasabi koolielu ja sündmuste korraldamisel;
 • koondab kooli ümber vilistlaskonda ja arendab nendevahelist koostööd;
 • tegeleb kooli ajaloo ja isiklike mälestuste kogumise ja sälitamisega ning trükiste avaldamisega.

Vilistlaskogu tegevliikmeteks võivad astuda kõik vilistlaskonda kuulujad, kes on esitanud vabas vormis avalduse vilistlaskogu juhatusele ning mis on viimase poolt kinnitatud.

Vilistlaskonda kuuluvad:

 • Kalamaja Põhikooli lõpetanud isikud (alates 1997);
 • Tallinna Kalamaja Põhikoolis õppinud isikud (aastatel 1990-1997);
 • Tallinna 18. 9-kl Koolis õppinud isikud (aastatel 1988-1990);
 • Tallinna 18. 8-kl Koolis õppinud isikud (aastatel 1964-1988);
 • Tallinna 18. Keskkoolis õppinud isikud (aastatel 1958-1964);
 • Tallinna 18. Koolis õppinud isikud (aastatel 1955-1958)

Vilistlaskogu protokollid:

Vilistlaskogu juhtimine

 • Dauri Kivipuur / juhatuse esimees; vilistlaskogu asutajaliige

„Peale Kalamaja kooli lõpetamist jätkasin õpinguid Jakob Westholmi Gümnaasiumis ning kõrgharidust asusin omandama Tallinna Tehnikaülikooli. Vilistlaskogu loomise idee sündis soovist panustada kooli ja kogukonna arengusse ning sai teoks tähistamaks kooli 105. juubelit ning mul on hea meel, et olen leidnud mõttekaaslased, kellega koos organiseeritud vilistlasliikumist korraldada.“

 • Mirjam Murd / juhatuse liige; vilistlaskogu asutajaliige

„Lõpetasin Kalamaja Põhikooli 2014. aastal. Jätkasin oma õpinguid G. Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis. Nüüdseks õpin Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Ükskõik, mida elu ka ei tooks arvan, et jään tegelema muusikaga või mõne muu alaga humanitaarvaldkonnast.

 • Maarion-Aniita Kivilo / juhatuse liige; vilistlaskogu asutajaliige

„Peale Kalamaja Põhikoolis omandatud põhiharidust suundusin Jakob Westholmi Gümnaasiumisse ning edasi on elu viinud mind Tartusse Tartu Ülikooli õigusteaduskonda. Nüüd tudeerin seal, valmistan end juristitööks ette ning löön aktiivselt kaasa tudengiorganisatsioonides.“

Vilistlaskogu kontakt

KALAMAJA PÕHIKOOLI VILISTLASKOGU
Reg. nr. 80600553
Aadress: Vabriku tn 18, 10411 Tallinn

IBAN: EE947700771006540152
BIC/SWIFT: LHVBEE22
AS LHV Pank

Viimati muudetud: 04 Oktoober 2021