6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Tutvustus

Kalamaja Põhikool täna

Siseruumid:
19 klassiruumi, sealhulgas:
- kaasaegse sisustusega poiste tööõpetuse klass;
- kaasaegse sisustusega tüdrukute tööõpetuse klass;
- kaasaegne arvutiklass;
- loodusklass loomadega (akvaarium, erinevad pisiimetajad);
- kolm mobiilset sülearvutite komplekti koos laadimiskappidega;
- kõikides klassiruumides interaktiivne LCD puutetahvel;
- robootika komplektid ja droonid ringitundideks;
- kõiki klassiruume kattev kiire wifiühendus.

Koolil on:
- oma raamatukogu;
- iseteenindusega söökla;
- aula;
- võimla;
- garderoob;
- ööpäevane videovalve siseruumides.

Territoorium:
- spordiväljakud;
- kunstmurukattega jalgpalliväljak;
- korvpalliväljakud,
- liivakattega võrkpalliväljak;
- suur mugav parkla autodele, jalgratastele;
- palju rohelust (park-staadion);
- territoorium on piiratud aiaga ja ööpäevaringse videovalve all.

Koolis on:
- hästi väljakujunenud ja tasemel tugiteenused: logopeed, parandusõpe, pikapäevarühm;
- algklassidele erinevad huvitegevused;
- tundidevälisel ajal erinevad treeningud;
- väljakujunenud traditsioonid;
- oma kooli õpilaspäevik.

Kooli missioon
Koolis on motiveeritud õpilased
Arendatakse õpilaste loomulikku uudishimu
Loov ja paindlik õpilase, lapsevanema ja õpetaja koostöö
Arvestatakse õpilaste ja õpetajate soovidega
Märgatakse, toetatakse ja tunnustatakse õppija pingutusi, isiklikku arengut ja saavutusi
Avatud ja uuendusmeelsed õpetajad
Jagatud ühtsustundega, laia silmaringi väärtustav kogukonnakool
Arvestatakse nüüdisaegsete haridussuundumustega
KOOLIRÕÕM
ON
OSA
LAPSEPÕLVEST

Kooli visioon
Kaasav ja püsiväärtusi hoidev kool, mis loob eelduse parimate ideede ja lahenduste rakendamiseks arengu huvides;
Kestliku arengu põhimõtteid ja energiasäästu taotlev mõtteviis;
Uuel haridustehnoloogial ja kommunikatsioonimudelil põhinevate õpetamis- ja õppimismeetodite rakendamine;
Individuaalse õpitee leidmine;
Ettevõtlikkuse, loovuse, omaalgatuse ja ühistegevuse arendamine;
Õpikeskkonna arendamine.
 
Viimati muudetud: 04 Märts 2024