6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õpilasesindus

Õpilasesinduse liikmete info on uuendamisel

Õpilasesinduse põhikiri


ÕE ülesanded:
 • Õpilaste huvide esindamine
 • Õpilaste ja õpetajate vahelise suhte kujundamine
 • Kooli õpilaste esindamine mittetulundlikes ühingutes
 • Klassivälisetöö korraldamine
 • Kooli arengule kaasaaitamine (kooli sisekorrareeglid)

Milleks on vaja ÕE?
 • Kaasa elada koolielu korraldamisele
 • Mitmekesisus (ürituste korraldamine)
 • Õpilaskonna hääl on esindatud
 • Koostöö juhtkonna ja hoolekoguga
 • Info vahendamine, info tootja
 • Kooli traditsioonide kandja

ÕE eesmärgid:
 • Anda aktiivsetele õpilastele võimalust ennast teostada
 • Võimalus kaasarääkida kooli küsimustes
 • Kaitsta õpilaste õigusi
 • Luua õpilaste ja õpetajate vahel head suhted