6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö korraldus 2021/2022

Õppetöö eesmärgid 2021/2022. aastal:
 • Ennastjuhtiva õpilase arendamine;
 • ainetundides diferentseeritud õpetamise jätkamine;
 • õpilaste tulevikuoskuste omandamine üldpädevuste lõimitud ja süsteemse arendamise kaudu, e-pädevuste arendamine;
 • arendada digipädevust, mis suurendaks ainevaldkondade õpetajate oskusi nii töökohal, kui väljaspool töökohta;
 • koostööle pühendunud koolikultuuri arendamine;
 • toetava õppe- ja töökeskkonna ning õppe- ja töökorralduse kujundamine;
 • terviseteadliku inimese toetamine.

Tundide algusajad:

      1.   8.00 -   8.45
      2.   8.55 -   9.40
      3.   9.55 - 10.40
      4. 11.00 - 11.45
      5. 12.05 - 12.50
      6. 13.10 - 13.55
      7. 14.05 - 14.50
      8. 15.00 - 15.45

Söögivahetunnid:
 
      9.40 -   9.55
    10.40 - 11.00
    11.45 - 12.05
    12.50 - 13.10
    14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Trimestrid:

     I trimester:
 1. september – 28. november 2021
    II trimester: 29. november 2021 – 20. märts 2022
   III trimester: 21. märts – 11. juuni 2022

Koolivaheajad 2021/2022 õppeaastal:

     I vaheaeg 25. oktoober - 31. oktoober 2021. a;
   II vaheaeg 23. detsember 2021 -  9. jaanuar 2022. a;
   III vaheaeg 28. veebruar  - 6. märts 2022. a;
   IV vaheaeg 25. aprill – 1. mai 2022. a;
    V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2022. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 31. mai 2022. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 31.mai –2. juuni 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 16. juuni 2022. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal:

   4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. september 2021. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. september 2021. a;
4) eesti/vene keel (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.


   7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 23. september 2021. a;
3) eesti keel teise keelena (suuline) – 23.–24. september; 27. september 2021. a;
4) eesti/vene keel (kirjalik) – 30. september 2021. a; 1. oktoober 2021. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
6) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a;


Õppenõukogude ajad:

Nr 1 1. detsember 2021
1) 8. klasside õpilaste loovtööde teemade ja juhendajate kinnitamine
2) Kokkuvõte 1. trimestri õppetöö tulemustest

Nr 2 23. märts 2022
1) Kokkuvõte 2. trimestri õppetöö tulemustest

Nr 3 7. juuni. 2022
1) Õppeaasta lõpetamine
2) Ainekiituskirjad

Nr 4 16. juuni 2022
1) Põhikooli lõputunnistuste väljaandmine

Nr 5 29. august 2022
1) Kokkuvõte 2021/22 õa
2) Suunised 2022/23 õa-ks
3) 2022/23 õa üldtööplaani kinnitamine