6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö korraldus 2020/2021

Õppetöö eesmägid:
 • Füüsilise õpikeskkonna  parendamine ja õpilaste tervise edendamine (AK p. 4.1.3);
 • Ainetundides diferentseeritud õpetamise jätkamine;
 • Võimetele ja soovidele vastav haridustee võimaldamine: jätkub töö õpilaste individuaalsete eripärade väljaselgitamisega, leidmaks igale õppijale sobiv individuaalne õpitee: üld-, tõhustatud ja erituge vajavate õpilaste õpetamine kaasava hariduse põhimõttel ning suurendada andekate õpilaste toetamist (AK p 4.2.3);
 • E-pädevuste arendamine õpilastel;
 • Arendada digipädevust, mis suurendaks ainevaldkondade õpetajate oskusi nii töökohal kui väljaspool töökohta;
 • Klassijuhataja institutsiooni võimestamine.

Tundide algusajad:

      1.   8.00 -   8.45
      2.   8.55 -   9.40
      3.   9.55 - 10.40
      4. 11.00 - 11.45
      5. 12.05 - 12.50
      6. 13.10 - 13.55
      7. 14.05 - 14.50
      8. 15.00 - 15.45

Söögivahetunnid:
 
      9.40 -   9.55
    10.40 - 11.00
    11.45 - 12.05
    12.50 - 13.10
    14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Trimestrid:

     I trimester:
 1. september – 20. november 2020
    II trimester: 23. november 2020 – 5. märts 2021
   III trimester: 8. märts – 11. juuni 2021

Koolivaheajad 2020/2021 õppeaastal:

     I vaheaeg 19. oktoober - 25. oktoober 2020. a;
   II vaheaeg 23. detsember 2020 -  10. jaanuar 2021. a;
   III vaheaeg 22. veebruar 2021 - 28. veebruar 2021. a;
   IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021. a;
    V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal:

 • eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
 • B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
 • B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

   4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

   7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
  2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Õppenõukogude ajad:

Nr 1  24. november 2020
Nr 2  9. märts 2021  
Nr 3  7. juuni. 2021
Nr 4  16. juuni 2021
Nr 5  30. august 2021