6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö korraldus 2022/2023

Arengueesmärgid 2022/2023. õppeaastal:

Arengueesmärgid tulenevad Kalamaja Põhikooli 2022. - 2026. aasta arengukavast. Üldeesmärk on, et põhikooli lõpetab loov, ettevõtlik, digitark, terviseteadlik õpilane. Selle saavutamist toetavad järgmised eesmärgid:
 • digipädevust ja ettevõtlikkust soosiv õpikeskkond;
 • turvaline ja tervist edendav õpikeskkond;
 • kogukonda ja õpetajaskonda kaasav juhtimismudel;
 • toetav töökeskkond.
Peamised tegevused 2022/2023. õppeaastal:
 • Digiõppe ressursside täiendamine;
 • füüsilise õpikeskkonna säilitamine ja parendamine;
 • kaasava hariduse parendamine ja toetamine;
 • personali arendamise toetamine;
 • individuaalse õpitee võimaluste loomine (konkursid, võistlused jne);
 • terviseteadlikkust toetavate ürituste korraldamine;
 • keskkonda- ja kodanikualgatust soosivate ürituste korraldamine.
Tundide algusajad:

      1.   8.00 -   8.45
      2.   8.55 -   9.40
      3.   9.55 - 10.40
      4. 11.00 - 11.45
      5. 12.05 - 12.50
      6. 13.10 - 13.55
      7. 14.05 - 14.50
      8. 15.00 - 15.45

Söögivahetunnid:
 
      9.40 -   9.55
    10.40 - 11.00
    11.45 - 12.05
    12.50 - 13.10
    14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Trimestrid:

     I trimester:
 1. september – 25. november 2022
    II trimester: 28. november 2022 – 10. märts 2023
   III trimester: 13. märts – 14. juuni 2023

Koolivaheajad 2022/2023 õppeaastal:

     I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
   II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
   III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
   IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
    V vaheaeg 14. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal:

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.


 7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. –30. september; 3. –4. oktoober 2022. a;
5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Õppenõukogude ajad:
27. november 2022
14. märts 2023
7. juuni 2023
16. juuni 2023
29. august 2023