Missioon

Kasvatame loovaid, julgelt mõtlevaid, tegusaid ja vastutustundlikke ning Eesti kultuuri väärtustavaid kodanikke.