6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Vabad töökohad

Kalamaja Põhikool

kuulutab välja avaliku konkursi ajutiselt äraoleva arvutiõpetaja-infojuhi ametikohale (lapsehoolduspuhkuse ajaks)

Kandidaatidele esitatavad nõuded:

  • vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013  määruses nr 30  “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele;
  • väga hea arvuti kasutamise oskus;
  • vastutustunne, korrektsus ja täpsus;
  • koostöövõime, empaatiavõime ja väga hea suhtlemisoskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus;
  • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Dokumendid palume esitada 07. märtsiks 2018 digitaalallkirjastatult e-aadressile

, märgusõna  „Õpetaja”. Lisainformatsioon telefonil 6 417 212 (õppealajuhataja)