6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Teatame kurbusega


Clipboard01

Marko Rööpson
07.10.1959 – 04.02.2017

Tallinna hariduselu on tabanud kurb kaotus. 4. veebruaril 2017 lahkus
meie hulgast Kalamaja Põhikooli kauaaegne direktor Marko Rööpson.

Marko Rööpson alustas pedagoogiteed toonases Tallinna 18.
8-klassilises koolis (nüüd Kalamaja Põhikool) geograafiaõpetajana
1984. aastal, vahepeal töötas ta lisaks õpetajatööle ka direktori asetäitjana majandusalal.
Kooli juhtima asus ta 21. juunil 1996, jätkates samas ka õpetajatööd.

Koolijuhina pühendas Marko Rööpson suurema osa oma ajast koolile ja
Eesti haridusele. 21 aastaga arenes Kalamaja Põhikool tema
eestvedamisel tänapäevase õpikeskkonnaga kodulähedaseks kooliks,
mille õpilaste arv on üha kasvanud. Direktorina hoolitses ta pidevalt
laste õpi- ning õpetajate töötingimuste parendamise eest. 2008.
aastal läbis koolihoone täieliku uuenduskuuri ning sai olulise koha
kogukonna tegemistes. Järgmisena oli direktoril mõttes koolile uue
võimla rajamine. Väärtustades ajalugu, avas kool tema eestvõtmisel
24. veebruaril 2015 mälestuskivi Eesti Vabadussõjas osalenud viiele
õpetajale. Oma panuse andis koolijuht ka lastele suunatud
heategevusprogrammi „Märka ja aita!“.

Kaheksa aastat juhtis Marko Rööpson Tallinna Koolijuhtide Ühenduse
(TKÜ) tegevust, olles oluliseks koostööpartneriks nii Tallinna
Haridusametile kui ka kõigile teistele, kellel oli võimalus ja au
temaga koos töötada. Samuti esindas ta kodulinna Eesti Koolijuhtide
Ühenduse esindajate kogus. Üheks tema põhimõtteks oli, et
tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas peab uuenema ka kool kui
institutsioon ning ta toetas igati muutuva õpikäsituse jõudmist
koolide igapäevaellu ning hea praktika levitamist üle Eesti. TKÜ
juhatuse esimehena seisis ta järjepidevalt koolijuhtide töö- ja
palgatingimuste eest, olles eestkõnelejaks läbirääkimistes
linnavalitsuse ja ametiühinguga.

Marko Rööpsoni juhitud TKÜ pööras suurt tähelepanu koolijuhtide
tervisele. 2016. aasta hilissügisel võimaldati kõikidele
koolijuhtidele tasuta tervisekontroll ja konsultatsioonid. „Loodame,
et kõik ühenduse liikmed kasutavad neile pakutud võimalust oma
tervise eest hoolitsemiseks,“ ütles Marko Rööpson. Tema ise
kasutas, kuid abi jäi hiljaks...

Kolleegina mäletame Marko Rööpsonit kui sõbralikku ja
heasüdamlikku inimest, kellel jätkus alati head sõna ja
tähelepanelikkust teiste suhtes. Tagasihoidliku inimesena ei kippunud
ta jagama oma muresid, küll aga rõõme. Abivajajale ulatas ta käe
ning kurba lohutas hea sõnaga.

Langetame leinas pea, jäädes mälestama suurepärast juhti, õpetajat ja inimest.


* * *
Kõikjal jälgi su töödest ja tegudest,
mida loonud sa aastate reas.
Elad edasi meeltes ja mõtetes
oled alati meie seas.


0402
Viimati muudetud: 13 Veebruar 2017