6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õppetöö korraldus 2023/2024

Arengueesmärgid 2023/2024. õppeaastal:

Arengueesmärgid tulenevad Kalamaja Põhikooli 2022. - 2026. aasta arengukavast. Üldeesmärk on, et põhikooli lõpetab loov, ettevõtlik, digitark, terviseteadlik õpilane. Selle saavutamist toetavad järgmised eesmärgid:
 • digipädevust ja ettevõtlikkust soosiv õpikeskkond;
 • turvaline ja tervist edendav õpikeskkond;
 • kogukonda ja õpetajaskonda kaasav juhtimismudel;
 • toetav töökeskkond.
Peamised tegevused 2023/2024. õppeaastal:
 • digiõppe ressursside täiendamine;
 • õppekava ajakohastamine;
 • füüsilise õpikeskkonna säilitamine ja parendamine;
 • kaasava hariduse parendamine ja toetamine;
 • personali arendamise toetamine;
 • individuaalse õpitee võimaluste loomine (konkursid, võistlused jne);
 • terviseteadlikkust toetavate ürituste korraldamine;
 • keskkonda- ja kodanikualgatust soosivate ürituste korraldamine.
Tundide algusajad:

      1.   8.00 -   8.45
      2.   8.55 -   9.40
      3.   9.55 - 10.40
      4. 11.00 - 11.45
      5. 12.05 - 12.50
      6. 13.10 - 13.55
      7. 14.05 - 14.50
      8. 15.00 - 15.45

Söögivahetunnid:
 
      9.40 -   9.55
    10.40 - 11.00
    11.45 - 12.05
    12.50 - 13.10
    14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

Trimestrid:

     I trimester:
 1. september – 24. november 2023
    II trimester: 27. november 2023 – 8. märts 2024
   III trimester: 11. märts – 12. juuni 2024

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

I vaheaeg
23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel), prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
6) valikeksam prantsuse keeles (B1-tasemel), saksa keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a;
7) valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2023/2024. õppeaastal:

4. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
3) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
2) loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.

3. kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;
3) A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a;
4) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a.


Õppenõukogude ajad:
28. november 2023
12. märts 2024
7. juuni 2024
18. juuni 2024
29. august 2024
Viimati muudetud: 08 September 2023