6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi 2024/2025 õppeaastaks

Täpsem informatsioon 1. klassi astujatele Tallinna Haridusameti kodulehelt - otsetee Tallinna Haridusameti kodulehele.

Vastuvõttu esimesse klassi reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord" ja Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus §9 ja 10 Esimeste klasside komplekteerimine Kalamaja Põhikoolis.  Lapsevanem palun tutvu ka e-kooliga vastuvõtt alt.

Olulised tähtajad kooli astumisel

1 -15. märtsil toimub taotluse esitamine eKoolis või kirjalikult Tallinna Haridusametisse.
Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist eKooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud eKooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).
Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.
Alates 11. juunist saavad kõik soovijad esitada vabadele kohtadele taotlusi otse koolidele.

Kalamaja Põhikool

Lapsed jaotatakse klassidesse vastavalt e-koolis kinnitamise järjekorrale. Esimesed 2 klassikomplekti alustavad kell 8.00 ja vajadusel järgmised klassid kell 11.00

Kooli esitatavad dokumendid saata digitaalselt allkirjastatult ühes konteineris aadressile  
 • avaldus (täidetav PDF fail)
 • lapse sünnitõendi koopia
 • lapsevanema dokumendi koopia
 • digitaalne foto e-õpilaspileti jaoks (.jpg formaadis, lapse eesnimi, perenimi ja isikukood), võib olla pildistatud mobiiltelefoniga heledal taustal otsevaates
 • lasteaiast tulnutel koolivalmiduse kaart

Infotund uutele 1. klassi lastevanematele toimub 11. juunil 2024 algusega kell 17.00 kooli aulas

Kindlasti palume tutvuda kooli kodukorraga - otsetee siit

Vajalikud koolitarbed 1. klassis - link failile

Kalamaja Põhikooli koolivormi tellimine

Tellitud tooted saate kätte koolist pakituna lapse nime ja klassi järgi.
Kalamaja Põhikoolil on oma õpilaspäevik.
Selle maksumus on 6.00 eurot ja tasuda palun 20. juuniks a/a EE862200221052655923, Reet Laurisson.
Selgitusse kindlasti lapse nimi ja klass. Teised õpilaspäevikud meie koolis ei ole lubatud.

Vastuvõtt 2.- 9. klassi (vabade kohtade olemasolul)

õpilasi 2.- 6. klassi
õpilasi 7.-9. klassi
Igal tööpäeval kella 10.00 - 14.00 (ette helistades)
Tiina Merilo: 6 417 212

Vajalikud blanketid kooli astumiseks..

Ootame kooli õpihuvilisi, aktiivseid, teotahtelisi, rõõmsaid ja heatahtlikke lapsi. Pakume turvalisust, individuaalset suhtumist, erinevaid huvitegevusi, häid sportimisvõimalusi!
Õpetame inglise keelt alates 2. klassist ja saksa või vene keelt alates 6. klassist.

Peale koolitunde võimalus osaleda tasuta huviringides:

 • Mudilaskoor
 • Lastekoor
 • Ansambel
 • Soololaul
Tasulistes huviringides ja treeningrühmades - otsetee siit:
 • Budokool erinevatele vanuseastmetele
 • Peotants
 • Lauamänguring
 • Kokandusring
 • Inglise keele ring
 • Keraamikaring
 • Kitarriõpe
 • Jalgpall

Kasutada koolipoolsetel aegadel spordiväljakuid (jalgpalli-, korvpalli-, võrkpalliväljakuid).
Kool on õpilastele avatud 7.40-16.30

Info telefonidel 6417212, 6417211 või kool [ät] kalamajakool.ee
Viimati muudetud: 17 Mai 2024