6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Korruptsiooni ennetus

Korruptsiooni ennetamise eest Kalamaja Põhikoolis vastutab direktor Piret Rõõmussaar.

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamist reguleerib direktori käskkiri  21.08.2023 nr 1-2/22/6

Ametiseisundit omavad ametikohad Kalamaja Põhikoolis


Ostumenetluse läbiviimise eest Kalamaja Põhikoolis vastutab majandusjuhataja Peeter Käos.
Ostumenetluse läbiviimist reguleerib direktori käskkiri 02.02.2024 nr 1-2/1


Teade toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta:
Puuduvad.


Veebikoolitused
Korruptsioon.ee


2022/23 õppeaastal uuringuid ja analüüse ei ole tellitud