6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Päevakava

Kinnitatud Kalamaja Põhikooli direktori 06.09.2017 käskkirjaga nr 1-2/1 Lisa 1

Kooli päevakava

1. Koolimaja on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 7:30 – 18.30 ja reedel kell 7:15- 17:30.
2. Õppetöö algab kell 8:00.
3. Iga õppetund algab koolikellaga.
4. Tunni pikkus on 45 minutit.
5. Vahetunni pikkus on 10 minutit, söögivahetunni pikkus on 20 minutit.

6. Tundide ja söögivahetundide ajakava:

1) 8.00 - 8.45
2) 8.55 - 9.40; söögivahetund 9.40 - 9.55
3) 9.55 - 10.40; söögivahetund 10.40 - 11.00
4) 11.00 - 11.45; söögivahetund 11.45 - 12.
5) 12.05 - 12.50; söögivahetund 12.50 - 13.10
6) 13.10 - 13.55
7) 14.05 - 14.50
8) 15.00 - 15.45

14.00 - lõunasöök (pikapäevarühm ja kõik soovijad 1.-9.klass)

7. Teise vahetuse õppetöö algab alates 11:00 ja lõpeb hiljemalt 15.45.
8. Pikapäevarühm moodustatakse 1. ja 2. klasside õpilastele.
9. Pikapäevarühma ajakava:

1) 12.00 – 14.00 – kogunemine, mängutund/ vaba tegevus, sportlik tegevus võimalusel õues.
2) 14.00 – 14.20 - lõunasöök
3) 14.20 – 16.00 – õppimine, vaba tegevus, loovtegevuste tund
4) 16.00 – kojuminek

10. Koolimajas töötavad huvi- ja aineringid. Ringid alustavad tööd vastavalt ajagraafikule. Ringide toimumise aeg, koht, sihtgrupp ja õpetaja avaldatakse kooli kodulehel.
11. Klassivälised üritused lõpevad põhikooliõpilastele hiljemalt kell 21:00.
12. Õpilase vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise tagamiseks kontrollitakse koolimajast ja kooli territooriumilt sisenemist ja väljumist. Vahetundidel peavad õpetajad korda vastavalt korrapidamisgraafikule. Ohustavate olukordade ennetamiseks rakendatakse keeldu käsitletavaid mõjutusmeetmeid.