6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Kooli visioon

 

Kalamaja Põhikooli visioon on olla mitmekülgset haridust andev silmapaistev teejuht Tallinna koolide seas.

Meie missioon

 

Kalamaja Põhikooli missioon on kasvatada loovaid, julgelt mõtlevaid, tegusaid ja vastutustundlikke kodanikke.

Meie suurim väärtus

 

Meie õpetajad kinnitavad kui ühest suust, et suurim väärtus on meie kooli sõbralik ja usaldusväärne kollektiiv.

Aastast 1915

 

Kalamaja Põhikool ehitati 1915 a. koolimajaks ja on olnud koolina kasutusel järjepidevalt üle 100 aasta. Vabriku tänava koolil on olnud 15 erinevat nime.

Kiusamisest vabaks kool

Tere sõber!

Sinuga on tore koos maailma avastada.
Hoia ikka meeles, et hea kaaslane on:
- salliv, hooliv,
- austav ja julge.

Sõber Karu

Kaasaegne õpikeskkond

Koolimaja sai praeguse välimuse 2008. aastal, kui maja põhjalikult renoveeriti? Ka sel suvel värviti üle klassiruumide seinad, vahetati paljud põrandakatted ja värskendati üldilmet.

Kooli spordiväljakud

Koolil on avar ja eraldatud hoov, kus lapsed saavad puhata, sportida ja mängida. Eriliseks teeb koolihoovi park-staadion, mis tähendab seda, et koolihoovi pargist on kujundatud sportimiskeskus.

Armas koolipere!

Kalamaja Põhikoolis algab 105. koolisügis. Algav õppeaasta ei ole päris sarnane varasematega. COVID-19 levik on toonud muutused koolikorraldusse. Kooliaasta algab kontaktõppega, kuid oleme vajadusel valmis minema kas osalisele või täielikule distantsõppele.

Ootame kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja lähtumist järgnevatest põhimõtetest:

  • Kooli saata ainult terved lapsed.
  • Kooliõde jälgib, et haigusnähtudega lapsed ei tuleks kooli, suunab haige lapse koju ning teavitab vanemat.
  • Vanematel koolimajja mitte siseneda.
  • Väga oluline on käte pesemine vee ja seebiga. Lihtne reegel hea tervise tagamiseks!
  • Koolimajja on paigutatud käte desinfitseerimisjaamad sissepääsu ja söökla juurde.
  • Vahetundides viibivad õpilased õues, palun tagada vastav riietus. 
  • Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad õues.
  • Haigusjuhtudel rakendatakse Terviseameti ja Haridus-ja teadusministeeriumi juhiseid ning Kalamaja Põhikooli COVID-19 tõkestamise plaani, mille aluseks on Tallinna Hardusameti poolt koostatud näidiskava. Dokument on leitav kooli kodulehelt alates septembrist.
See, kui hästi me ebatavaliste oludega kooliaasta jooksul toime tuleme, sõltub meist kõigist
- igast lapsest, igast õpetajast ja igast lapsevanemast.

Oleme ettevaatlikud ja hoiame üksteist.

Ilusat uut kooliaastat!

Piret Rõõmussaar
Kalamaja Põhikooli direktor
Viimati muudetud: 28 August 2020