6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Logopeedia

Kõneravi vajaduse selgitab välja logopeed igal sügisel koostöös emakeele õpetajaga. Eesmärk on toetada õppekava omandamist ja õpilase iseseisva töö oskusi.

Kõneravi tund on mõeldud lugemis- ja kirjutamisraskustega õpilastele, kellel ei ole piisavalt välja kujunenud häälikulise- ja foneemianalüüsi oskused, kelle mõtlemisprotsessid on kaasõpilastest aeglasemad ja kellel esinevad keskendumisraskused ja on puudulik väljendusoskus.

Tund toimub vastava plaani alusel 1-3 korda nädalas rühmatööna (kuni 7 last) või ka individuaaltööna. Vestlemise aeg kokkuleppel.

Viimati muudetud: 23 November 2018