6 413 118 ; E-post: kool [ät] kalamajakool.ee

Õpiabi

Õpiabi on mõeldud õpilastele, kellel on raskusi tunnis õpitust arusaamisel ja koduste tööde iseseisval tegemisel.

Selles tunnis õpivad lapsed õppima: kuidas lugeda tabeleid, eristada olulist ebaolulisest, kuidas leida infot, kuidas leida seoseid erinevates tundides õpitud teadmiste vahel, kuidas rakendada reegleid ja valemeid jne. Koos aineõpetajatega selgitame välja, millised on lapsele kõige omasemad õppimisviisid ja aitame teha koduseid ülesandeid, mis abita lihtsalt tegemata jääks. Aitame lapsele leida abivahendeid iseseisva töö parandamiseks ja õpetame neid kasutama.

Õpetaja
Eve Veltri
eve.veltri [ät] kalamajakool.ee
Viimati muudetud: 19 Oktoober 2017